Valitse sivu

Delfoi-arviointitutkimus mielenterveysomaisille tarjottavan tuen mahdollisuuksista vuonna 2020

Tämän arviointitutkimuksen tarkoituksena on selvittää ja kartoittaa mielenterveysomaisten palveluiden ja vertaistuellisen omaisneuvonnan työmenetelmän lähitulevaisuuden toimintamahdollisuuksia Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella. Tutkimuksemme tavoitteena on omaisille kohdistettujen palveluiden hyödyn ja arvon määrittäminen sekä näiden palveluiden asemointi. Tutkimus on toteutettu Delfoi-menetelmällä, jonka lähtökohtana on tulevaisuutta koskevan päätöksenteon ennakointi asiantuntijatiedon ja -keskustelun avulla. Aikajänteeksi olemme valinneet vuoden 2020 sen sopivan ajallisen etäisyyden vuoksi.

Tutkimuksen on laatinut Varsinais-Suomen mielenterveysomaiset – FinFami ry.

Pin It on Pinterest