Valitse sivu

Opas vertaistuelliseen omaisneuvontaan

Tämä luettavana oleva opas on syntynyt Varsinais-Suomen mielenterveysomaiset – FinFami ry:n ja FinFami – Salon seudun mielenterveysomaiset ry:n kumppanuushankkeen Auttava Omainen – vertaistukea mielenterveys- ja päihdepalveluihin (2012 – 2016) kehittämis- ja kokeilutyön tuloksena. Ensimmäinen vaihe kehittämistyössä toteutettiin Auttava Omainen – psykiatrisessa sairaalassa (2012 – 2014) hankkeen aikana. Auttava Omainen – vertaistukea mielenterveys- ja päihdepalveluihin on osoitus kokemus- ja vertaisasiantuntijuuden arvostuksen ja merkityksen vahvistumisesta. Se on esimerkki kokemusasiantuntijuuden konkretisoitumisesta, siitä miten vertaistuellinen toiminta vaikuttaa myönteisesti niin tuen saajaan kuin tukijaan. Se on osoitus ammattilaisten halusta oppia omaisten kokemuksista sekä työskennellä heidän kanssaan mielenterveysomaisten hyväksi.

Tässä oppaassa esitellään Auttava Omainen -toiminnan muodot, eri toimijoiden roolit, koulutuksen sisältö sekä työparityöskentelyn haasteet ja hyödyt. Työmalli on esimerkki kokemusasiantuntijuuden hyödyntämisestä ammatillisen avun rinnalla sosiaali- ja terveysalalla. Oppaalla voidaan helpottaa Auttava Omainen -työmallin käyttöönottoa sekä omaisen huomioimista tuen yksilöllisenä tarvitsijana.

Oppaan ovat tuottaneet Varsinais-Suomen mielenterveysomaiset – FinFami ry ja FinFami – Salon seudun mielenterveysomaiset ry.

Pin It on Pinterest