Valitse sivu

Perustietoa epävakaasta persoonallisuushäiriöstä omaiselle

Tässä oppaassa käsitellään epävakaata persoonallisuushäiriötä. Persoonallisuushäiriö on nimestään huolimatta vakava sairaus. Sitä ei usein kuitenkaan tunnisteta sairaudeksi, vaan persoonallisuushäiriöstä kärsivää pidetään hankalana henkilönä, joka tekee ympärillä olevien ihmisten elämän vaikeaksi vain silkkaa pahuuttaan. Persoonallisuushäiriöt aiheuttavat kuitenkin vakavaa kärsimystä myös henkilölle itselleen. Opas on tarkoitettu niin omaisille kuin ammattilaisillekin.

Oppaan on tuottanut Mielenterveysomaiset Pirkanmaa – FinFami ry.

Pin It on Pinterest