Valitse sivu
Omakuva N.Y.T

Omakuva N.Y.T. – taideperustainen kasvuryhmä on kehitetty nuorille, jotka kokevat huolta omasta tai läheisensä mielen hyvinvoinnista. Ryhmänohjausmalli perustuu taiteeseen ja mentalisaatiota tukevaan ohjaajien reflektiiviseen työotteeseen. Se edustaa palveluna kulttuurihyvinvointialaa. Malli on kehitetty FinFami Uusimaa ry:n MiMi- ja Space! -projekteissa vuosina 2012 – 2018.

Tältä sivulta löydät tietoa ja materiaaleja mallista sekä ohjaamisen että palvelun järjestämisen tueksi. Tausta-ajattelua ja ryhmäprosessin kuvauksen materiaalit löytyvät Ryhmänohjaajan luonnoskirjasta. Järjestöt, oppilaitokset ja terveydenhuollon organisaatiot löytävät vinkkejä Ota käyttöön Omakuva N.Y.T. -oppaasta.

Kenelle

Omakuva N.Y.T. -kasvuryhmä soveltuu 16 – 29 -vuotiaille nuorille aikuisille, joita kiinnostaa tutkia luovien menetelmien kautta omaa elämää. Ryhmän voi toteuttaa ennaltaehkäisevän mielenterveystyön tai sosiaalisen vahvistamisen periaatteella esimerkiksi osana opiskeluhuoltoa, kohdennetussa nuorisotyössä tai opiskeluterveydenhuollossa.

Mitä on taide Omakuva N.Y.T. ryhmässä
Omakuva N.Y.T. -kasvuryhmä lähtee “taide kuuluu kaikille ja kaikkiin elämäntilanteisiin” -ajatuksesta. Mallin voi määritellä soveltavaksi taiteeksi. Soveltava taide on ammattimaisen taiteen ilmiö, jossa taiteen sisältöjä sovelletaan toimivaksi tietyille ihmisille, tietyssä toimintaympäristössä (Pääjoki & Tikkaoja 2018). Toiminnan tavoitteet on asetettu osallistujien ja tilaajien tarpeita kuunnellen.

Taide Omakuva N.Y.T. -ryhmissä liittyy vahvasti kokemuksen tutkimiseen. Kuvantekeminen, runous, teatteriharjoitteet, kehollisuus sekä luova liike rakentuvat kudelmiksi, joiden kautta tarkastellaan omaa elämää, identiteettiä, tunteita ja suhteita toisiin ihmisiin.

Mentalisaatio - Reflektiivinen työote
Mentalisaatio tarkoittaa yksilön kykyä pohtia omaa ja toisen näkökulmaa ja kokemusta (Keinänen & Martin, 2017). Lyhyesti voidaan sanoa, että mentalisaatio on “kykyä pitää mieli mielessä, oma ja toisen (Larmo 2010).”

Hyvä mentalisaatiokyky auttaa säätelemään omia tunnetiloja, luo vakautta ihmissuhteisiin ja edistää hyvää perheensisäistä vuorovaikutusta. Se vähentää konfliktien aiheuttamaa stressiä ja traumatisoivaa vaikutusta, ja auttaa palautumaan vastoinkäymisistä nopeammin. (Pajulo, Salo & Pyykkönen, 2015.)

Ryhmänohjaajat harjoittavat reflektiivistä työotetta, jonka kautta pyritään palauttamaan omaa ja ryhmäläisten mentalisaatiokykyä.

Työparityöskentely

Omakuva N.Y.T. -ryhmää ohjaa moniammatillinen työpari. Suosittelemme, että toinen ohjaajista on soveltavan taiteen ammattilainen. Hän kykenee luottamaan taiteen myönteiseen outouteen ja suunnittelemaan prosessiin erilaisia poikkeuksia.

Toinen ohjaajista edustaa järjestävää organisaatiota, esimerkiksi kuraattori tai psykologi opiskeluhyvinvointiryhmästä.

Työpari harjoittaa keskinäisessä työskentelyssään reflektiivistä työotetta, mikä helpottaa alojen törmäyksestä johtuvia mahdollisia hankauksia. Työparille suositellaan mentalisaatioon perustuvaa mentorointia ohjausprosessin aikana.

ryhmänohjaajan luonnoskirja

Ryhmänohjaajan luonnoskirja pitää sisällään kuvauksen nuorille suunnatusta taideperustaisen kasvuryhmän ohjausmallista.

Luonnoskirja sisältää teoriaa ja käytäntöjä taideperustaisen kasvuryhmän ohjaajille. Opas on ladattavissa alla olevasta linkistä. Oppaasta julkaistaan lähiaikoina myös digitaalinen verkko-opas.

Lataa luonnoskirja PDF-muodossa

Tilaa opas profami.com-verkkokaupasta

ota käyttöön omakuva N.Y.T. -opas

Ota käyttöön Omakuva N.Y.T. -oppaasta saat tietoa ja tukea ryhmämallin käyttöönottoon. Opas on ladattavissa alla olevasta linkistä.

Lataa opas PDF-muodossa

 

Omakuva N.Y.T. ryhmään osallistuneiden nuorten kokemuksia

Tekijät:
Sanni Sihvola ja Ursula Hallas

Taidekuvitus:
Eero Yrjölä

Kiitokset Omakuva N.Y.T -ryhmämallin kehittämisestä:  Stadin Ammattiopisto, Omnia, Metropolia-ammattikorkeakoulu, YTHS, Varsinais-Suomen, Pohjois-Karjalan ja Kanta-Hämeen FinFamit.

Pin It on Pinterest